Unia Europejska wobec nowych tworów państwowych (casus Kosowa, Abchazji i Osetii południowej)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Attitude of the European Union towards New State Entities (tha case Kosovo, Abkhazia and South Ossetia)

Abstract

W przypadku niejednolitego stanowiska państw członkowskich Unii Europejskiej wobec Kosowa, osłabieniu ulega prestiż i siła oddziaływania Unii na arenie międzynarodowej. W odniesieniu do problemu Abchazji i Osetii Południowej natomiast, działania UE obrazują, że samo wyrażenie zainteresowania określonym problemem oraz udzielanie ‘apolitycznej’ pomocy finansowej, którym nie towarzyszą wyraźnie i precyzyjnie zdefiniowane cele polityczne, działalność instytucji wyposażonych w silny mandat oraz proces aktywnych negocjacji, nie przyczynia się do rozwiązania palącego problemu międzynarodowego, narażając na szwank pozycję międzynarodową Unii Europejskiej. Po raz kolejny państwa członkowskie pokazują, iż koncepcja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, wspierana między innymi przez Europejską Politykę Sąsiedztwa, jest pozbawiona stabilnych podstaw.
When the European Union member states’ attitude to Kosovo is not uniform, the EU’s prestige and influence on the international arena deteriorates. As far as the issue of Abkhazia and South Ossetia is concerned, the EU’s activities show that mere expressions of interest in the matter and providing ‘apolitical’ financial aid does not contribute to solving this thorny international problem, and undermines the international position of the European Union unless it is coupled with clear and precise political aims, the operations of institutions with a strong mandate or a process of active negotiation. Once more, member states show that the concept of the Common Foreign and Security Policy, supported among others by the European Neighborhood Policy, does not have firm foundations.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, Kosowo, Abchazja, Osetia Południowa, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, Europejska Polityka Sąsiedztwa

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 1, s. 15-36.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego