Mieczysław Limanowski jako współtwórca Reduty

Loading...
Thumbnail Image

Date

1998

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998

Title alternative

Abstract

Autor omawia związki Mieczysława Limanowskiego (1876-1948) z teatrem Reduta, przedstawia wpływ tej niezwykłej postaci na metody pracy i ideologię zespołu zaliczanego dziś do najważniejszych laboratoriów teatralnych XX wieku. Istotnym kontekstem rozważań są związki Limanowskiego z Juliuszem Osterwą, których następstwem były odbiegające od współczesnej praktyki scenicznej metody pracy nad rolą i spektaklem.

Description

Sponsor

Keywords

Historia teatru polskiego XX wieku, Reduta, Mieczysław Limanowski, Juliusz Osterwa, laboratoria teatralne XX wieku

Citation

Krzysztof Kurek,Mieczysław Limanowski jako współtwórca Reduty, [w:] Mieczysław Limanowski - człowiek, twórca, świadek czasów, pod red. Marii Kalinowskiej i Andrzeja Sadurskiego, Wydawnictwo UMK: Toruń 1998, s. 213 - 223

ISBN

83-231-0918-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego