Umiejętność mediacji a formułowanie problemów w komunikacji interkulturowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Oficyna Wydawnicza Leksem

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

mediacja interkulturowa, komunikacja interkulturowa, etnometodologiczna analiza konwersacyjna, argumentacja w j. angielskim jako j. obcym

Citation

Umiejętność mediacji a formułowanie problemów w komunikacji interkulturowej, W: Katarzyna Karpińska-Szaj (red.), Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2005, s. 115-134.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego