Między odrzuceniem a akceptacją. Próba analizy modelowej ewolucji postaw społecznych wobec Kościoła baptystycznego w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Religioznawcze

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest analiza ewolucji postaw społecznych wobec kościoła baptystycznego na ziemiach polskich w latach 1858-1999. Autor zakłada, że postawa większości religijnej wobec mniejszości ewoluuje od ignorancji poprzez odrzucenie do akceptacji. Ta sekwencja postaw przejawiała się również w stosunku do baptystów okazywanym przez większość prawosławną (II Rzeczpospolita) i katolicką (od czasów rozbiorów do końca PRL i pierwszych lat III RP).

Description

Sponsor

Keywords

baptyzm, postawa religijna, ekumenizm, tolerancja

Citation

Przegląd Religioznawczy, 2000, nr 2 (196), s. 137-158.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego