Działalność gospodarcza samorządu gminnego w RFN

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Economic activity of municipal local government in Germany

Abstract

Brak środków finansowych na realizację zadań publicznych przekazanych w ustawach, wysokie raty spłaty zadłużenia, spadające zyski z inwestycji, wzrastające wydatki na personel administracyjny, brak polityki generowania przychodów, decyzje państwa federalnego oraz krajów związkowych o podatkach oraz ograniczenie publicznego zadłużenia doprowadziły do poszukiwania innych źródeł finansowania potrzeb członków wspólnot lokalnych. Jednym z nich jest prowadzenie przez samorząd terytorialny działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono następujące zagadnienia: podstawy prawne działalności gospodarczej, pojęcie działalności gospodarczej, zakres jej wykonywania oraz formy organizacyjno-prawne, za pomocą których jednostki samorządu terytorialnego prowadzą działalność gospodarczą.
The lack of financial resources for the fulfillment of public tasks laid down in legal acts, high loan payments, falling investment profits, increasing administrative expenses, the lack of policy aimed at generating revenue, tax decisions taken by federal and regional bodies, and the reduction of public debt have all led to local governments seeking new sources of financing. One such source could be the economic activity undertaken by local governments in Germany. In this paper the following issues are presented: the legal basis of economic activity, the definition of legal activity, the scope of economic activity and legal and organizational forms of economic activity of local governments.

Description

Sponsor

Keywords

samorząd gminny w Niemczech, działalność gospodarcza samorządu gminnego,, gospodarka komunalna, local government in Germany, economic activity of local government, municipal economy

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2, s. 17-33.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego