Native Speakerism: discriminatory employment practices in Polish language schools

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Native Speakerism: dyskryminacyjne praktyki zatrudnienia w polskich szkołach językowych

Abstract

Popularność języka angielskiego znacznie wzrosła po upadku komunizmu. Tak gwałtowna zmiana w trendach wymagała wykształcenia większej liczby nauczycieli tegoż języka (Komorowska 2014). Przyjmuje się, że około 80% nauczycieli języka angielskiego na świecie jest nienatywna. Bezpiecznym wydaje się założenie, że różnica ta będzie jeszcze wyraźniejsza w Polsce. Pomimo tego, badania na świecie pokazują, że nienatywni nauczyciele wciąż są dyskryminowani ze względu na swój brak natywności w języku, którego uczą. Problem ten przez długi czas pozostawał zaniedbany w Polsce, z jedynie dwoma projektami poświęconymi temu zagadnieniu, mianowicie Kula (2011) i Kiczkowiak (2018). Obecne badanie miało na celu sprawdzenie czy ideologia uprzywilejowująca native speakerów istnieje w Polsce, używając do tego metod mieszanych strategii sekwencyjnej w wersji eksplanacyjnej. W pierwszej kolejności zostały zebrane kwestionariusze od czterech grup i przeanalizowane ilościowo. Następnie, pozyskane zostały dane jakościowe po przeprowadzaniu strukturalizowanych wywiadów z nauczycielami języka angielskiego. Dane jakościowe zostały zebrane w celu uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji. Badanie pokazuje, że native speakerism jest obecny w Polsce, jednak jego manifestacja nie jest jednoznaczna. Jedne z najbardziej wydatnych wyników pokazują, że istnieje duża różnica w zarobkach pomiędzy polskimi nauczycielami a native speakerami. Dodatkowo mówcy natywni mogą otrzymać zatrudnienie pomimo braku kwalifikacji. Wyniki sugerują, że obecna definicja native speakerismu musi zostać zmieniona, żeby lepiej pasować do polskiego kontekstu.
The popularity of English in Poland has grown exponentially since the fall of Communism. Such a rapid increase had to be addressed by educating more teachers of the language (Komorowska 2014). It is estimated that over 80% of all English teachers worldwide are non-native speakers, with the number certainly being higher for Poland. Yet, research from around the world indicates that non-native speaker teachers continue to be discriminated against due to their lack of nativeness. This issue has remained heavily understudied in Poland with only two projects devoted to the issue, namely Kula (2011) and Kiczkowiak (2018). This project aims to determine whether there exist such discriminatory attitudes and practices in Polish language schools by means of the explanatory mixed-methods design. In the first stage, questionnaires were collected from four cohorts and analysed quantitatively. Then, qualitative data from semi-structured interviews were collected to provide a more comprehensive view of the situation. The findings show that native speakerism is present in Poland, but it is manifested in complex and subtle ways. Most prominent findings indicate a wage gap between native and Polish teachers of English, the discrepancy between the level of education required of the two groups, with native speakers often being employed without necessary qualifications. Finally, the findings suggest that the existing definition of native speakerism should be altered to better take into account the realities of the Polish context of English language teaching.

Description

Wydział Anglistyki

Sponsor

Keywords

native speakerism, native speaker, nienatywni nauczyciele, natywni nauczyciele, dyskryminacja, non-native speaker, discrimination, ideology

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego