Przysłowia dawniej i dziś

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

The past and present of proverbs

Abstract

Język ujmuje sposób postrzegania rzeczywistości przez dane społeczeństwo. Również przysłowia, które są wytworem ludowego piśmiennictwa, są ściśle związane ze sposobem myślenia danej społeczności. W XX wieku centrum życia przeniosło się ze wsi do miasta, a tym samym miejski sposób życia zaczął się odbijać także w przysłowiach. Ich frekwencja wprawdzie spadła, ale w ich formie dochodzi do transformacji, która zmienia ich pierwotne znaczenie, aktualizuje je zgodnie z miejskim sposobem postrzegania rzeczywistości. Przysłowia powoli giną z naszego życia, choć nie całkowicie. Pojawiają się w formie zmienionej, a owe zmiany dotyczą przysposobienia ich do nowej sytuacji komunikacyjnej. Zmiany te mają i efekt negatywny, likwidują ich pierwotną wartość estetyczną i moralną.
Language always reflects the life of a certain society. Proverbs, which are the product of folk literature, are closely related to the thinking of the community. In the 20th century it was the city and city lifestyle that took over the dominating role in the society, and this fact has left its mark also on proverbs and sayings. The frequency of their occurrence has dropped and their form has undergone transformations changing their original meaning. Proverbs, the fruit of folk literature closely related to country life, are slowly disappearing in their original form from our lives. Several types of transformations they have undergone have deprived them of the original aesthetic and moral values.

Description

Sponsor

Keywords

przysłowia, proverbs, znak językowy, linguistic sign, obrazowość, figurativeness, metafora, metaphor, piśmiennictwo ludowe, folk literature, transformacja, transformation

Citation

Bohemistyka XII, 2012, nr 1, s. 61–70.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego