SIPRI Yearbook 2015

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

SIPRI Yearbook 2015

Abstract

Komentarz poświęcono „SIPRI YEARBOOK 2015” i zawartym w nim najważniejszym tendencjom potwierdzonych najbardziej aktualną wiedzą. Coroczne opracowanie w kompleksowy sposób ukazuje aktywność aktorów międzynarodowych w kwestii światowych wydatków zbrojeniowych, międzynarodowych transferów broni, produkcji zbrojeniowej, sił nuklearnych, konfliktów zbrojnych czy multilateralnych operacji pokojowych.
The commentary includes the most important trends confirmed the current knowledge in the „SIPRI Yearbook 2015”. Every year the organization in a comprehensive manner shows the activity of international actors in terms of world military expenditure, international arms transfers, arms production, nuclear forces, armed conflicts and multilateral peace operations.

Description

Sponsor

Keywords

Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem, Rocznik SIPRI 2015, zbrojenia, rozbrojenie, bezpieczeństwo międzynarodowe, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2015, Armaments, Disarmament, International Security

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 411-414.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego