Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w ocenie jego członków

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Professional self-government of civil engineers in the opinion of its members

Abstract

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa odgrywa istotną rolę w reprezentowaniu interesów określonych grup i administracji publicznej w Polsce. Pojawia się coraz więcej wątpliwości co do zasadności istnienia takich struktur i ich funkcjonowania w sferze publicznej, w ostatnim czasie samorząd zawodowy jest w Polsce ostro krytykowany przez społeczeństwo i jego członków. Z tego powodu Autor przeprowadził w porozumieniu z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa szereg ankiet, których celem była odpowiedź na pytanie: „Jaka jest rzeczywista ocena funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przez jego członków? ”. Artykuł przedstawia wyniki badań
Professional self-government of civil engineers plays a major role in representing interests of some specified groups and public administration in Poland. There have been more and more doubts about the legitimacy of the existence of such structures and their functioning in the public sphere, recently professional self-government has been harshly criticized in Poland by society and its members. For this reason, in agreement with The Polish Chamber of Civil Engineers Author conducted a series of surveys, with aim was to answer the question: “What is the real assessment of the functioning of the professional self-government of civil engineers by its members?”. The paper represents the results of the research

Description

Sponsor

Keywords

samorząd zawodowy, professional self-government

Citation

Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012, nr 3, pp. 117-125.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego