Sterowanie rozwojem gospodarczym regionu

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Regional economic development controls

Abstract

The article presents the problems connected with the shaping of the development of a region in new socio-economic and political conditions. The author points to the circumstances in which regional authorities may construct the program of such development, and presents the instruments to be used for ensuring a harmonious development of a given region. Besides, the author presents some methodological conceptions to be utilized in the process of coordinating developmental aims of entities cariying out the economic activity in a given region.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 1992 z. 2, s. 59-68

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego