Equality in the European Union

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Równość w Unii Europejskiej

Abstract

Gender equality is a vital aspect of the European integration process. Although specific legislation concerning gender issues was included in the establishing Treaties, in the Charter of fundamental rights and in a dozen other directives, non-discriminatory principle has also been strengthened by the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union which formed a judgment in more than 200 cases. Nowadays, the EU equality legislation has moved far beyond basic gender issues, and this is also discussed in the article. It focuses not only on the fundamentals of EU legislation concerning gender equality but also on the level of its implementation and its most important limitations. Such considerations are broadened by a discussion on the EU actions which may be also treated as the implementation of non-discriminatory legislation.
Równość płci stanowi kluczowy aspekt procesu integracji europejskiej. Szczegółowe przepisy regulujące kwestie płci zawarto w traktatach założycielskich, Karcie praw podstawowych i kilkunastu innych dyrektywach, ale zasada niedyskryminacji została dodatkowo wzmocniona decyzjami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał decyzje w ponad dwustu sprawach. Obecnie przepisy unijne dotyczące równości wychodzą daleko poza podstawowe kwestie płci, o czym mowa jest w niniejszym artykule. Koncentruje się on nie tylko na podstawowych przepisach UE dotyczących równości płci, ale także na kwestiach dotyczących poziomu ich realizacji i najważniejszych jej ograniczeniach. Rozważania te poszerzono o dyskusję na temat tych działań UE, które można również traktować jako element wdrażania prawodawstwa niedyskryminacyjnego.

Description

Sponsor

Keywords

gender, equality, European Union, gender mainstreaming, women’s rights, płeć, równość, Unia Europejska, polityka równości płci (gender mainstreaming), prawa kobiet

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 3, s. 105-123.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego