Prywatyzacja realizacji celów publicznych, określonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

dc.contributor.advisorSzewczyk, Marek. Promotor
dc.contributor.authorTomaszewski, Krzysztof
dc.date.accessioned2012-10-03T09:51:36Z
dc.date.available2012-10-03T09:51:36Z
dc.date.issued2012-10-03T09:51:36Z
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractFundamentalne pytanie, które wyłania się przy analizie art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na tym, w których dziedzinach za dopuszczalne należy uznać uprawnienie podmiotów prywatnych do realizacji celów publicznych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zjawiska prywatyzacji realizacji celów publicznych, ujętych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, perspektyw jej rozwoju oraz wykazanie, że prywatyzacja celów publicznych jest niezbędna dla poprawy oraz zwiększenia efektywności ich realizacji przez państwo i jego organy. Podstawową tezą rozprawy jest stwierdzenie, iż ustanowiony w art. 6 powołanej ustawy katalog celów publicznych jest niedostosowany do aktualnych potrzeb gospodarczych państwa, które w dobie gospodarki wolnorynkowej nie musi w sposób bezpośredni zaspokajać potrzeb ogólnospołecznych. Praktyczna interpretacja celu publicznego jest całkowicie oderwana od motywów, jakimi kierował się ustawodawca, uchwalając w 1997 r. ustawę o gospodarce nieruchomościami. W wielu przypadkach podmiotami realizującymi cele publiczne nie są organy władzy publicznej, lecz podmioty prywatne. Niniejsza praca ma na celu również wykazanie, iż procesy prywatyzacyjne, które zachodzą w zaspokajaniu przez państwo potrzeb ogólnospołecznych, wykraczają swoim zasięgiem poza sztywne ramy pojęcia „celu publicznego”, utożsamionego z katalogiem czynności zawartych w art. 6 tej ustawy. pl_PL
dc.description.abstractThe fundamental question that emerges from the analysis of art. 6 of the Land Administration Act is in which areas non – state entities are allowed to execute public purposes. The main aim of the submitted study is to define the phenomenon of privatisation of public purposes, contained in the Land Administration Act 1997, prospects for its development and to demonstrate that the privatisation of public purposes is essential to improve the efficiency of its implementation by the State and its authorities. Moreover it analyses a legal definition of “public purpose” in Polish legal system and examines the impact of that definition on land management system. The presented study also aims to demonstrate, that privatisation processes falls outside casuistic catalogue of public purposes, contained in art. 6 of the Land Administration Act.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/3479
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectprywatyzacjapl_PL
dc.subjectprivatisationpl_PL
dc.subjectcel publicznypl_PL
dc.subjectpublic servicespl_PL
dc.subjectzadanie publicznepl_PL
dc.subjectpublic – private partnershippl_PL
dc.subjectustawa o gospodarce nieruchomościamipl_PL
dc.subjectexpropriationpl_PL
dc.subjectpartnerstwo publiczno – prywatnepl_PL
dc.subjectland use planningpl_PL
dc.titlePrywatyzacja realizacji celów publicznych, określonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościamipl_PL
dc.title.alternativeThe privatisiation of public purposes, defined in art. 6 of the Land Administration Actpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PRYWATYZACJA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH, OKREŚLONYCH W ART. 6 UGN.pdf
Size:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.58 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego