Kultura strategiczna czyli o kulturowych uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Strategic culture - a Thing about cultural conditioning of Foreign and Security Policy

Abstract

Refleksja nad kulturowymi uwarunkowaniami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa ma długą i bogatą tradycję. Jej współczesnym wyrazem jest nurt badań nad kulturą strategiczną, który od ponad trzech dekad zaznacza swą obecność w nauce o stosunkach międzynarodowych. W tym czasie przeszedł on znaczną ewolucję i bez wątpienia wzbogacił instrumentarium analizy stosunków międzypaństwowych. Celem tego artykułu jest ukazanie historii rozważań nad relacjami między kulturą a polityką zagraniczną, prześledzenie ewolucji koncepcji kultury strategicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych oraz prezentacja wybranych zagadnień, które stanowią obiecujące pole dalszych badań w ramach tego nurtu.
Reflections on cultural conditioning of foreign and security policy has a long and rich tradition. Its modern expression can be found in the strategic culture studies, which have, during more than three decades, left their mark on the discipline of international relations. During that time, it has been subject to considerable evolution and undoubtedly enriched the workshop for interstate relations analysis. The purpose of this paper is to present history of thought on relations between culture and foreign policy, trace the evolution of strategic culture concept in the discipline of IR and outline some issues which promise to open interesting avenues for further studies in this field.

Description

Sponsor

Keywords

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, Foreign and Security Policy, Kultura strategiczna, Strategic culture, Stosunki międzynarodowe, International Relations

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 1, 2012, s.163-176.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego