Recepcja idei olimpizmu w XX wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

The Perception of Olympic Games Movement in the 20th Century

Abstract

Artykuł koncentruje się na ideałach ruchu olimpijskiego oraz ich współczesnym odbiorze. Autorki wyjaśniają znaczenie olimpizmu oraz jego cele oparte na pokoju i poszanowaniu ludzkiej godności. Przedstawiono genezę oraz ewolucję wartości, na których oparto ideę ruchu olimpijskiego. The article focuses on Olympic Games movement values and their contemporary perception. The writers explain the meaning of Olympic Games values and their goals that are based on peace and respect of people’s dignity. The origin and evolution of these values are described.

Description

Sponsor

Keywords

sport, olimpiada, igrzyska, olimpizm

Citation

Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012, s. 57-70

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego