Znaczenie moralności płatniczej dłużnika jako przesłanki upadłości konsumenckiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The meaning of payment morality of a debtor as the premise for the consumer bankruptcy

Abstract

Artykuł prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z upadłością konsumencką nie tylko w świetle polskich przepisów, ale także regulacje upadłości konsumenckiej w wybranych porządkach prawnych państw europejskich. Opracowanie podkreśla w szczególności znaczenie moralności płatniczej dłużnika jako jednej z przesłanek tej instytucji. Wskazuje, że głównym celem badania niniejszej przesłanki jest uniemożliwienie oddłużenia dłużników, którzy działają na szkodę swoich wierzycieli. W opracowaniu poruszono również kwestię związaną ze zmianą znaczenia pojęcia moralności płatniczej dłużnika na przestrzeni kolejnych ustaw obowiązujących w Polsce, które regulowały procedurę upadłości konsumenckiej oraz zaprezentowano konsekwencje związane ze stosowaniem konkretnego znaczenia moralności płatniczej dłużnika. Zwrócono uwagę na konieczność stworzenia takiej konstrukcji upadłości konsumenckiej, która zabezpieczy interesy prawne zarówno dłużników, jak i wierzycieli.
The article focuses on the problem of consumer insolvency, not only in Poland, but also in a wider European context. The paper underlines the importance in payment morality of a debtor as one of the premises of using the aforementioned institution. The main purpose of this premise is to eliminate debtors who are acting to the detriment of their creditors. The paper also points out to the issue related to the change in the meaning of the debtor's payment morality in the successive laws in force in Poland, which regulated the consumer bankruptcy procedure, and it presents the consequences of using the specific significance of debtor's payment morality. The necessity arises to create an institution of consumer bankruptcy which will secure legal interests of both debtors and creditors.

Description

Sponsor

Keywords

upadłość konsumencka, consumer bankruptcy, moralność płatnicza dłużnika, debtor’s payment morality, niewypłacalność, insolvency

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 213-228

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego