Sport w stosunkach międzynarodowych. Wstęp do teorii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

Sport in International Relations – an Introduction to Theory

Abstract

Artykuł koncentruje się na ukazaniu roli sportu w stosunkach międzynarodowych. Przedstawione zostały trzy podstawowe aspekty tego zagadnienia. Po pierwsze, ukazano sport jako narzędzie w rękach dyplomacji, które bierze czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych. Po drugie, przedstawiono sport w roli katalizatora, który może stanowić czynnik przyśpieszający lub inicjujący określone procesy i wydarzenia w sferze politycznej. Po trzecie, ukazano sport jako nośnik określonych wartości oraz symboli istotnych z punktu widzenia polityki. The article depicts the role of sport in international relations. Three basic aspects are described. First of all, sport is shown as a tool in diplomacy that takes an active part in making communication easier among all the participants of international relations. Secondly, sport is presented as a factor which can accelerate or even initiate certain processes and events in a public sphere. Finally, the role of sport as a carrier of some vital values and symbols is also underlined.

Description

Sponsor

Keywords

sport, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, euro

Citation

Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012, s. 11-25

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego