Identyfikacja płci osobnika odkrytego na cmentarzysku z X/XI wieku w Sowinkach koło Poznania na podstawie badań genetycznych szczątków włosów

Loading...
Thumbnail Image

Date

1996

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Title alternative

IDENTIFICATION OF SEX OF THE SKELETON RECOVERED FROM THE CEMETERY AT SOWINKI NEAR POZNAŃ ON THE BASIS OF GENETIC ANALYSIS OF HAIR REMAINS

Abstract

IDENTIFICATION OF SEX OF THE SKELETON RECOVERED FROM THE CEMETERY AT SOWINKI NEAR POZNAŃ ON THE BASIS OF GENETIC ANALYSIS OF HAIR REMAINS

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Antropologiczny, vol. 59, 1996, pp. 97-100.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego