Analiza gatunkowo-estetyczna „Pomostu” Chrisa Markera. Interpretacja filmu jako przykładu „kina możliwego”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

Genre and aesthetic analysis of The Jetty by Chris Marker. Interpretation of the film as a case of “possible cinema”

Abstract

The paper discusses the French science fiction short film The Jetty (La Jetée) by Chris Marker. Made in 1962, the black and white film is constructed almost entirely from still photos. The author first gives a summary of the plot and then considers the genre and aesthetic syncretism of Marker’s work. Musical, rhythmical and visual aspects of the movie are also covered. Using Waldemar Frąc’s theory of “possible cinema”, whose main ideas are presented in the article, various possible ways of interpreting the film are shown.
Artykuł omawia krótkometrażowy francuski film science fiction Pomost (La Jetée) Chrisa Markera. Pochodzący z 1962 roku, czarno-biały film składa się niemal wyłącznie z nieruchomych fotografii. Autor artykułu po krótkim streszczeniu fabuły rozważa gatunkowy i estetyczny synkretyzm obrazu Markera. Omówione są także muzyczne, rytmiczne oraz wizualne aspekty dzieła. Przy użyciu teorii „kina możliwego” Waldemara Frąca, której główne założenia zostały także przedstawione, ukazane zostały różne możliwe sposoby interpretowania filmu.

Description

Sponsor

Keywords

science fiction, The Jetty (La Jetée), Chris Marker, photography, genre syncretism, possible cinema, Waldemar Frąc, existentialism, film and philosophy, fotografia, synkretyzm gatunkowy, kino możliwe, egzystencjalnizm, film i filozofia

Citation

Images, nr 21-22, vol. XII, 2013, s. 207-217

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego