ROMSKI MODEL SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

THE ROMANI MODEL OF RESTORATIVE JUSTICE

Abstract

Metody alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) są w Polsce wciąż rzeczą nową i wymagającą udoskonalenia. Poszukując wzorców realizacji idei sprawiedliwości naprawczej w prawie karnym, warto pochylić się nad zwyczajowymi „sądami” romskimi funkcjonującymi we współczesnej Europie. Autorka zarysowuje mało znaną szerszemu odbiorcy historię i obyczajowość polskich Romów. Zasadniczą część artykułu poświęca opisowi funkcjonowania tak zwanych sądów romskich. Analizuje zgodność ich założeń z koncepcją kręgów sprawiedliwości naprawczej poprzez ukazanie modelu romskiego na tle innych opisywanych w literaturze przedmiotu.
*The methods of alternative dispute resolution (ADR) are still a novelty in Poland and they need to be improved. While seeking the patterns of implementation of the idea of restorative justice in criminal law, it may be noteworthy to refer to the customary Romani ‘courts’ that exist in modern Europe. In the paper, the Authoress outlines the history and customs of Polish Roma Gypsy people, still little known to the wider society. An essential part of the paper is devoted to the description of the functioning of so-called Romani courts. The conformity of their assumptions with the conception of circle models of restorative justice through a demonstration of Romani model against the background of other models described in the literature is then analysed.

Description

Sponsor

Keywords

sprawiedliwość naprawcza, restorative justice, Romowie, Romani people, Cyganie, Gypsies, sąd romski, Romani court, kris, celo, romanipen

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 239-249

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego