Komunikacja społeczna a komunikacja interpersonalna

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-05-15

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

W prezentacji przedstawione są podstawowe zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej i podziału tej dyscypliny nauki. Zrozumienie istoty procesu komunikacji oraz ważnych aspektów komunikowania się międzyludzkiego to podstawa kompetencji społecznych niezbędnych zwłaszcza w zawodach wymagających konstruktywnego tworzenia relacji i podejmowania współpracy.

Description

Materiał dydaktyczny jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia psychopedagogicznego i dydaktycznego. Zawiera zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, teorii wychowania. Wiedza o komunikacji międzyludzkiej i kompetencje społeczne są podstawą pracy w zawodzie nauczyciela oraz w zawodach, gdzie sukces zależy od umiejętności współpracy z innymi ludźmi, zdolności do osiągania consensusu i otrzymywania oryginalnych efektów własnych i wspólnych działań. Jest to również zakres wiedzy wspierający rozwój osobowości oraz kompetencje społeczne, dzięki którym możliwe jest pokonywanie problemów w komunikacji międzyludzkiej.

Sponsor

Keywords

komunikacja społeczna, komunikacja interpersonalna, edukacja, kompetencje społeczne nauczyciela

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego