Greckie terminale LNG w polityce energetycznej państw południowo-wschodniej Europy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Greek LNG terminals in the energy policy of the countries of South Eastern Europe

Abstract

W artykule przedstawiono zasadnicze założenia polityki energetycznej Grecji. Scharakteryzowano konstrukcję i uwarunkowania eksploatacji greckich terminali LNG. Wyjaśniono ich rolę w południowo-wschodniej Europie. W podsumo¬waniu dokonano rekapitulacji rozważań.
In the article the fundamental principles of the energy policy of Greece are presented. The structure and conditions of the operation of Greek LNG terminals are outlined. The author explains their role in South Eastern Europe and recapitulates his deliberations in conclusions.

Description

Sponsor

Keywords

polityka energetyczna Grecji, terminale LNG, południowo- wschodnia Europa, energy police of Greece, LNG terminals, South Eastern Europe

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2, s. 81-97.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego