Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Collections of fiction books in Polish specialist and research libraries

Abstract

Gromadzenie i udostępnianie literatury beletrystycznej w bibliotekach uniwersyteckich jest sprawą oczywistą, bowiem tego typu literatura jest warsztatem pracy określonej grupy naukowców i studentów uniwersytetów. Statutowego obowiązku gromadzenia beletrystyki nie mają natomiast specjalistyczne biblioteki techniczne, medyczne, rolnicze, ekonomiczne, wojskowe, niemniej w niektórych z nich jest ona dostępna. W artykule omówione zostaną: proweniencja księgozbiorów beletrystycznych w akademickich bibliotekach specjalistycznych, zainteresowanie beletrystyką ze strony użytkowników, sposoby udostępniania i pozyskiwania nowości, źródła finansowania.
Abstract. acquisition and circulation of fiction in academic and university libraries is fully justified and requires no explanation as this kind of literature provides valuable source material for study to researchers and students alike. In contrast, specialist technical, medical agricultural, economic and military libraries have no statutory obligation to collect fiction, even though some of them do make this literature available in their collections. The present article discusses the following: provenance of library fiction book collections in academic specialist libraries, interest in fiction shown by their library patrons, methods for circulating fiction and acquisition of new titles and sources of funding.

Description

Sponsor

Keywords

polskie akademickie biblioteki specjalistyczne, księgozbiory beletrystyczne, Polish specialist academic libraries, collections of fiction

Citation

Biblioteka, 2017, nr 21 (30), s. 229-241

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego