Założenia tematyczne i doświadczenia w zakresie kompleksowego planowania regionalnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

1978

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Theoretical Assumptions and Experiences in the Scope of Comprehensive Regional Planning

Abstract

Some theoretical assumptions from the sphere of comprehensive regional planning have been presented in the article, as well as real solutions used in construction of the long-term plan (for the years 1976-1990) and of the five-year plan (for the years 1976 - 1980) of complex development of the Middle Ural economy (Svierdlovsk District), with particular regard to construction of comprehensive problem programmes, have been described. Usefulness of simultaneous elaboration of territorial and branch plans has been also motivated. In the branch plans one should fully take into account needs of complex development of the national economy from the territorial point of view.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 40, 1978, z. 1, s. 283-288

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego