Józef Kostrzewski jako badacz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Loading...
Thumbnail Image

Date

1989

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Józef Kostrzewski as a researcher o f the Bronze Age and the Early Iron Age

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Slavia Antiqua, tom 32 (1989-1990), s. 17-24

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego