Polska polityka Europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

polska polityka europejska, integracja, UE

Citation

Czachór Z., Jaskulski A., Jańczak J., Mieńkowska-Norkiene R., Tosiek P., Polska polityka Europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM Poznań 2019.

ISBN

978-83-65817-42-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego