Barbara Tryfan, Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2000. (Recenzja)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Roczniki Socjologii Rodziny, 2001, tom 13, s. 298-301

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego