Heliodor M u sz y ń sk i (red.), Szkoła i perspektywy kultury, Studia Pedagogiczne, tom LII, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988

Loading...
Thumbnail Image

Date

1991

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Recenzje i sprawozdania z książek.

Description

Sponsor

Keywords

Perspektywy kultury, Cultural perspective, Projektowanie procesu kształcenia, Instrucional design process, Przemiany klas szkolnych, Change classroms, Małe grupy społeczne, Small social groups, Teksty źródłowe, Source texts

Citation

Neodidagmata, nr 20, 1991, pp. 151-154.

ISBN

978-83-232-2332-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego