Stosunki emocjonalne w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Relacje, które istnieją pomiędzy członkami rodziny, są fundamentem właściwego rozwoju każdego człowieka i mają charakter wartościujący dla funkcjonowania jednostki. Prawidłowe stosunki rodzinne nabierają szczególnego znaczenia w przypadku rodzin zmagających się z kryzysem upośledzenia dziecka. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była analiza stosunków emocjonalnych w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Wyniki pokazują, że w omawianych rodzinach największe zaangażowanie emocjonalne (najintensywniejsza wymiana uczuć z pozostałymi członkami rodziny), wykazują matki i dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Najsłabszy związek emocjonalny z rodziną mają natomiast dzieci zdrowe. W kontaktach pomiędzy matką a ojcem oraz pomiędzy dzieckiem zdrowym a niepełnosprawnym umysłowo dominują emocje negatywne, natomiast w kontaktach matki z dzieckiem niepełnosprawnym przeważają emocje pozytywne. Badania pokazały także, że stosunki uczuciowe pomiędzy ojcem a matką zależą od relacji pomiędzy ojcem a dzieckiem upośledzonym umysłowo. Im bardziej pozytywne emocje kieruje ojciec w stronę dziecka niepełnosprawnego intelektualnie tym więcej pozytywnych emocji otrzymuje od matki.

Description

Sponsor

Keywords

Dziecko niepełnosprawne intelektualnie, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, Stosunki emocjonalne w rodzinie

Citation

Czasopismo psychologiczne, Tom 16, Nr 2, 199–207

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego