O genezie powstania i przyczynach upadku państwa wielkomorawskiego – inaczej

Loading...
Thumbnail Image

Date

1989

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

On the origin and reasons for the fall o f the Great Moravian State — differently

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Slavia Antiqua, tom 32 (1989-1990), s. 93-128

Seria

ISBN

ISSN

0080-9993

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego