O strukturalnych składnikach spójności listów Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

W artykule poddano analizie 163 listy Marii Konopnickiej do jej stryja, Ignacego Wasiłowskiego. Opisem objęto składniki strukturalne, które zapewniają wypowiedziom poetki spójność: człony inicjalne (zwroty do adresata, segmenty wstępne) oraz człony finalne (segmenty rozwiązujące kontakt, segmenty identyfikujące nadawcę). Z poczynionych obserwacji wynika, że zdecydowana większość tekstów charakteryzuje się uchwytnymi, występującymi często w wielu wariantach, sygnałami terminalnymi. W nielicznych tylko wypowiedziach dochodzi do ich redukcji.
163 letters of Maria Konopnicka to her paternal uncle Ignacy Wasiłowski have been analysed. The following structural elements, which provide cohesion to the letters of the authoress have been described: initial parts (salutation, introductory segments) and final parts (complimentary close segments, sender’s identification elements). The analysis proves that a vast majority of texts feature noticeable terminal signals which often occur in many variants. Their reduction is observed only in a few cases.

Description

Sponsor

Keywords

poetyka, składniki strukturalne a spójność tekstów epistolarnych, teksty epistolarne, listy Marii Konopnickiej, analiza tekstów epistolarnych

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s. 127-142

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego