Workshops on Draft UN Declaration on the human right to Peace, Oswiecim, 16 May 2013

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Abstract

16 maja 2013 r. w Oświęcimiu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona prawu do pokoju. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, Hiszpańskiego Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Praw Człowieka (hiszp. Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, AEDIDH), Międzynarodowego Obserwatorium Prawa Człowieka do Życia w Pokoju (ang. International Observatory of the Human Right to Peace, IOHRP) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (ang. International Association of Peace Messenger Cities), przy współudziale władz Oświęcimia, Płońska, Wielunia i Województwa Małopolskiego. W konferencji, której celem było opracowanie i przyjęcie deklaracji wyrażającej stanowisko ekspertów z Europy Środkowo-Wschodniej, udział wzięły czterdzieści dwie osoby reprezentujące ośrodki akademickie, naukowo-badawcze, instytucje państwowe, fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Estonii, Polski, Federacji Rosyjskiej, Republiki Czeskiej, a także przedstawiciele władz samorządowych z Oświęcimia, Płońska i Wielunia. Debatę nad prawem do pokoju zakończyło jednomyślne przyjęcie Oświęcimskiej Deklaracji w sprawie prawa człowieka do pokoju.

Description

Sponsor

Keywords

Prawo człowieka do pokoju, Human right to Peace, Projekt deklaracji Narodów Zjednoczonych, Draft UN Declaration

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 1, ss. 265-268.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego