Źródła korowe wergencyjnych ruchów oczu

dc.contributor.advisorLubbe, Rob van der. Promotor
dc.contributor.authorWojtczak-Kwaśniewska, Monika
dc.date.accessioned2022-03-22T13:52:23Z
dc.date.available2022-03-22T13:52:23Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionWydział Fizykipl
dc.description.abstractW celu obserwacji otaczającego nas świata, konieczne jest wykonywanie ruchów oczu, w których wyróżnić można składową sakadową i wergencyjną, czyli złożonych wergencji. Celem pracy było wyznaczenie obszarów kory mózgowej związanych z przygotowaniem i wykonaniem złożonych konwergencji, złożonych dywergencji i sakad oraz określenie roli, jaką mogą one pełnić. W przedstawionych eksperymentach wykorzystano metodę elektroencefalografii. Zebrany sygnał posłużył do wykonania analizy potencjałów wywołanych skorelowanych ze zdarzeniem, które następnie zostały opisane poprzez aktywność źródeł korowych. Wysoka rozdzielczość czasowa zastosowanej metody pozwoliła porównać aktywność źródła wyznaczaną względem ruchu oka z aktywnością wyznaczaną względem bodźca. Wyniki uzyskane w eksperymentach będących częścią niniejszej rozprawy doktorskiej wskazują, że wergencje i sakady mogą angażować te same obszary korowe, jednak w różnym stopniu. Obserwowane różnice w aktywności źródła pozwalają określić rolę, jaką pełnią one w przygotowaniu i wykonaniu ruchów oczu. Co więcej, wykorzystane w przedstawionych analizach porównanie aktywności wyznaczonej względem bodźca z aktywnością wyznaczoną względem ruchu oka wydaje się być konieczne dla rzetelnej interpretacji roli jaką pełnią obszary korowe związane z ruchami oczu.pl
dc.description.abstractIn natural viewing conditions, different types of eye movements are combined since visual exploration requires performing eye movements that have both a saccadic and a vergence component (i.e., combined vergences). The presented dissertation aimed at determining the cortical areas related to the preparation and execution of combined convergences, combined divergences and saccades. It additionally attempted to specify the likely roles of these areas. In the presented experiments event related potentials derived from the electroencephalogram were described by regional sources using Brain Electrical Source Analysis approach. High temporal resolution of the used approach allowed to determine the respective roles of the involved areas, based on a comparison of stimulus- and response-locked activities. The outcomes of experiments indicate that saccades and combined vergences engaged similar cortical areas, but in varying degrees. These differences seem to reflect their specific roles in eye movement preparation and execution. Moreover, the approach used in the presented experiment, which was based on the comparison of response- and stimulus-locked activities seems to be a necessary part of analysis of different motor tasks as it allows for a more straightforward interpretation of data.pl
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26778
dc.language.isoengpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectruchy oczupl
dc.subjecteye movementspl
dc.subjectwergencjepl
dc.subjectvergencespl
dc.subjectsakadypl
dc.subjectsaccadespl
dc.subjectelektroencefalografiapl
dc.subjectelectroencephalographypl
dc.subjectanaliza źródeł aktywności elektrycznej mózgupl
dc.subjectbrain electrical source analysispl
dc.titleŹródła korowe wergencyjnych ruchów oczupl
dc.title.alternativeCortical sources of vergence eye movementspl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego