ALFABETYCZNY WYKAZ AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH W ,,RUCHU PRAWNICZYM, EKONOMICZNYM I SOCJOLOGICZNYM’’ W LATACH 2006-2011

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

ALPHABETICAL LIST OF AUTHORS WHOSE PAPERS ARE PUBLISHED IN ‘‘RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY’’ IN THE YEARS 2006-2011

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 391-395

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego