Om å vandre i Kristiania og Oslo. Byen i Knut Hamsuns "Sult" (1890) og Jan Kjærstads "Rand" (1990)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Katedra Skandynawistyki UAM

Title alternative

On wandering in Kristiania and Oslo. The City in Knut Hamsun’s "Hunger" (1890) and Jan Kjærstad’s "Rand" (1990)

Abstract

Artikkelens formål er å sammenlikne forestillingene av Kristiania / Oslo i to romaner: "Sult" (1890) av Knut Hamsun og "Rand" (1990) av Jan Kjærstad. Analysen tar utgangspunkt i at hovedpersonene i begge verker vandrer i den norske hovedstaden. Følgende problemer blir drøftet i artikkelen: heltenes forhold til byen og den andre, deres fremmedgjøring og likhet med den klassiske flanørfiguren. I tillegg karakteriseres det kort byens topografi som forestilt i romanene og hvilken rolle den spiller for hovedpersonene.
The purpose of the paper is to compare the images of Oslo, formerly Kristiania, in two Norwegian novels, "Hunger" (1890) by Knut Hamsun and "Rand" (Brink, 1990) by Jan Kjærstad. The analysis is based on the fact that the main characters in both works wander around the Norwegian capital. Following problems are discussed in the paper: the protagonists’ relation to the city and the other, their alienation and similarity with the classical figure of the flâneur. The topography of the city in both novels and the role it plays for the main characters is also shortly described.

Description

Sponsor

Keywords

byen, Knut Hamsun, Jan Kjærstad, Kristiania, Oslo, Flanør, Fremmedgjøring, Topografi, Modernitet, modernity, topography, alienation, Flâneur, city

Citation

Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 11, 2010, pp. 77-86

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego