Społeczne skutki wprowadzenia w Polsce waluty europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Title alternative

Social effects of introducing the European currency in Poland

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, European Union, waluta europejska, European currency

Citation

Antkowiak P., Społeczne skutki wprowadzenia w Polsce waluty europejskiej. W: Unia Europejska w 2008 roku - aktualne problemy i najważniejsze wyzwania. Pr. zbior. pod red.: M. Musiał-Karg i T. Wallasa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2009, pp. 191-203.

ISBN

978-83-60677-71-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego