Społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań sprawdzających, co – w opinii społecznej – jest niezbędne w skutecznej komunikacji. W tym celu, za pomocą wyszukiwarki internetowej, zebrano z Internetu stosowne frazy z wyrażeniami typu „rozumienie się”, „zrozumienie się” i „porozumienie się” i przeanalizowano je pod interesującym nas względem. Umożliwiło to określenie społecznych definicji tych trzech pojęć i skonfrontowanie ich z definicjami słownikowymi. W badaniach posłużono się innowacyjną metodą (autorstwa piszącego te słowa) przeciwnej analizy.
The paper shows the results of research into what – in people’s opinion – is necessary in effective communication. An internet search engine was used to collect some Polish sentences with the phrase “understanding without something”. These phrases were then analysed using an innovative method of the so-called “reverse analysis”. This enabled us to formulate the popular definitions of these notions and then compare them with their dictionary definitions.

Description

Sponsor

Keywords

komunikacja, skuteczna komunikacja, definicja społeczna komunikacji, metoda przeciwnej analizy

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2, s.77-91

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego