„Wzajemne" funkcje regresji i równoczesne zależności między zjawiskami ekonomicznymi

Loading...
Thumbnail Image

Date

1972

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Paired Regression Functions and Simultaneous Relation between Economic Phenomena

Abstract

The non-reversibility of the regression functions, the simultaneous relations between the economic phenomena and the so-called paired regression functions are treated on the basis of cybernetic considerations. It is shown, that the treatment of this type of regression functions requires the existence of simultaneous relations and multicollinearity, which leads, in turn, to based results, when estimating them seperately on the basis of the classical Least-Squares-Method.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 3, s. 189-193

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego