Drogi i bezdroża informacji prasowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Po zdefiniowaniu pojęcia informacja oraz wykazaniu, w jaki sposób pierwowzór łaciński tego słowa przeniknął do większości języków europejskich, autor zajmuje się analizą zjawiska, które można nazwać informowaniem w obrębie mediów masowych. Ukazuje rolę i wagę dziennikarstwa informacyjnego, głównie w strefie gazet codziennych i tygodniowej prasy lokalnej. W swoim tekście nie tylko wskazuje główne źródła wiedzy dziennikarskiej (oraz sposoby docierania do nich), nie tylko podkreśla różnicę między gatunkami informacyjnymi i publicystycznymi, ale także, a może przede wszystkim, zwraca uwagę na trudności i niebezpieczeństwa, jakie są udziałem dziennikarzy w trakcie „pogoni za newsem”. Tekst kończą rozważania i refleksje z zakresu deontologii dziennikarskiej. Mają one, co podkreśla autor oraz cytowani przez niego badacze zjawiska, niebagatelne znaczenie dla przyszłości komunikowania globalnego, zwłaszcza w dobie popytu na zmediatyzowany, czyli nieprawdziwy obraz świata.
Having defined the concept of information and demonstrating how this originally Latin word made its way to most of the European languages, the author goes on to analyze a phenomenon that could be labeled: “informing within the mass media”. Then he shows the role and importance of information journalism, predominantly in dailies and local weeklies. He focuses not only on indicating the main sources of journalistic knowledge (and how to access them), or on highlighting the differences between information articles and feature articles, but also (and perhaps most importantly) he concentrates on the difficulties and perils that journalists face in their “pursuit of a news story”. The paper ends with contemplations and reflections in the field of journalistic deontology. As the author and the quoted researchers underline, they are of primary importance to the future of global communication, especially in the age of the demand for the media-influenced, and hence untrue, image of the world.

Description

Sponsor

Keywords

informacja prasowa, mass media, dziennikarstwo, gatunki informacyjne, źródła wiedzy dziennikarskiej, dziennikarstwo informacyjne

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2, s.105-123

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego