Umowy cywilnoprawne, a stosunek pracy i słów kilka o niekorzystnej praktyce wypierania umów o pracę

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Civil law contracts and the employment relationship, some remarks on unfavorable practice of supplanting employment contracts

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2011, nr 1, s. 91-98

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego