Domniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki

dc.contributor.advisorKrasowski, Krzysztof. Promotor
dc.contributor.authorZiński, Tomasz
dc.date.accessioned2015-04-07T09:13:54Z
dc.date.available2015-04-07T09:13:54Z
dc.date.issued2015-04-07
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractRozprawa doktorska podejmuje problematykę jednej z reguł prawnych, wykształconych w praktyce jurysdykcyjnej Sądu Najwyższego, rządzących procesem konstytucyjnego wyrokowania, tj. zasady domniemania konstytucyjności. Zgodnie z jej treścią Sąd Najwyższy utrzyma w mocy kwestionowaną regulację normatywną, chyba że sprzeczność ustawy zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Sytuowana w ramach wykładni operatywnej dokonywanej przez Sąd Najwyższy, doktryna domniemania konstytucyjności decyduje o rozkładzie ciężaru argumentacji prawniczej uczestników postępowania. Zasadniczym celem pracy jest ukazanie tej instytucji i przybliżenie jej znaczenia z punktu widzenia przedstawiciela zgoła odmiennego porządku prawnego. Analiza genezy tej konstrukcji prawnej oraz prześledzenie podstaw, na których się ona opiera stanowi podstawę do próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie jest praktyczne znaczenie tej instytucji w amerykańskim porządku prawnym, w tym w szczególności w jaki sposób wpływa ona na relacje pomiędzy Sądem Najwyższym oraz Kongresem i jak oddziałuje ona na proces konstytucyjnego wyrokowania. Praca podejmuje również próbę ustalenia zakresu przedmiotowego obowiązywania tej doktryny jak również poprzez zestawienie z domniemaniem konstytucyjności w polskiej nauce o prawie, próbuje ustalić czy da się wyprowadzić jakiś wspólny mianownik dla obu konstrukcji prawnych. pl_PL
dc.description.abstractrestraint, established in the practice of US Supreme Court, which influences the process of constitutional decisionmaking- the presumption of constitutionality. Under this doctrine , court will presume that legislation is constitutional until its unconstitutionality can be demonstrated beyond all reasonable doubt. The presumption of constitutionality affects the application of burdens of proof and the weighting of evidence. The purpose of this thesis is to present this institution from the perspective of the representative of a much different legal system. The investigation into the genesis of this institution and its justification allows Author to see if this doctrine influences the relations between the US Supreme Court and the Congress and what are the practitcal implications of this instution in the process of constitutional decisionmaking. Author also tries to describe the scope of this institution. Moreover by confronting the legal terms: presumption of constitutionality as used in Poland and the United States of America, the thesis descirbes the similarities and differences between those institutions in Polish and American law. pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12881
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectDomniemanie konstytucyjnościpl_PL
dc.subjectPresumption of constitutionalitypl_PL
dc.subjectSądowa wstrzemięźliwośćpl_PL
dc.subjectJudicial selfrestraintpl_PL
dc.subjectKontrola konstytucyjnościpl_PL
dc.subjectJudicial reviewpl_PL
dc.subjectUS Supreme Courtpl_PL
dc.subjectSąd Najwyższy USApl_PL
dc.titleDomniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Amerykipl_PL
dc.title.alternativeThe Presumption of Constitutionality of Statutes in the United States of Americapl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego