UTRWALANIE PRZEKONAŃ. UJĘCIE TEOLOGICZNOFUNDAMENTALNE I INTEGRALNE

dc.contributor.authorKotkowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-04-29T13:31:03Z
dc.date.available2019-04-29T13:31:03Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractW pracy podjęto próbę integralnego ujęcia czynników kształtujących ludzkie przekonania, takich jak wiedza, doświadczenie życiowe oraz uczucia i emocje. Każdy człowiek w swoich przekonaniach ujmuje świat całościowo, integralnie i w jakiejś relacji do transcendencji. Poznawanie otaczającej człowieka rzeczywistości dokonuje się na wielu poziomach i wieloma kanałami, które opisywane poprzez kolejne nauki są do siebie niesprowadzalne. Całościowe ujęcie problematyki badawczej wymusiło niejako kolistą metodę nawarstwiania wiedzy z różnych obszarów ludzkiego poznania oraz teologii. Jako efekt badawczy w tak opracowanej perspektywie przedstawiono dwa biblijne przykłady kształtowania przekonań w relacji z Bogiem i wspólnotą, która o Nim świadczy. Drugi efekt badawczy to propozycja tworzenia i kształtowania całościowej przestrzeni komunikacji i dialogu przez fi lozofów myślących duchowo, dzięki analizie relacji dzieło-odbiorca dzieła. Przestrzeń relacji jawi się jako ta, w której przekonania, w relacji do prawdy, mogą być utrwalane.pl
dc.description.abstractThe present study is an attempt at an integral approach to factors shaping human beliefs such as knowledge, life experience, as well as feelings and emotions. In his or her beliefs each person grasps the world in its entirety, in an integral way and in some relation to transcendence. The process of getting to know the surrounding reality proceeds on many levels and through many channels that are described by particular sciences and irreducible to one another. A holistic approach to the research problem imposed a circular method of accumulating knowledge from various areas of human cognition and theology. The effect of research undertaken in such a perspective is presented on two biblical examples of the shaping of beliefs in relationship with God and the community that testifies about Him. Another research effect is a proposition to create and shape an entire space of communication and dialog by philosophers who think spiritually, based on analysis of the relation: work-recipient of work. Here, the space of relations appears to be one in which beliefs can be consolidated in relation to truth.pl
dc.description.sponsorshipPUBLIKACJA FINANSOWANA Z FUNDUSZU WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUpl
dc.identifier.isbn978-83-65251-83-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24548
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl
dc.relation.ispartofseriesStudia i Materiały;193
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.rightsAn error occurred on the license name.*
dc.rights.uriAn error occurred getting the license - uri.*
dc.subjectprzekonania; poznanie integralne; wątpliwość; dialog; komunikacjapl
dc.subjectbeliefs; integral knowledge; doubts; dialog; communicationpl
dc.titleUTRWALANIE PRZEKONAŃ. UJĘCIE TEOLOGICZNOFUNDAMENTALNE I INTEGRALNEpl
dc.typeKsiążkapl

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
SiM_193_2018_Kotkowska_druk.pdf
Size:
4.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.47 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego