Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action TU1306

Title alternative

Abstract

Koncepcja cyberparków została naukowo rozwinięta przez europejskich badaczy zrzeszonych w międzynarodowym projekcie pt. Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS), realizowanym w latach 2014-2018 i finansowanym przez European Cooperation in Science and Technology (TUD COST Action TU1306), w ramach którego Michał Klichowski opracował i eksperymentalnie zweryfikował koncepcję uczenia się w cyberparkach, a Agnieszka Kruszwicka stworzyła pierwszy projekt edukacyjnego cyberparku. W ramach tego projektu blisko 100 naukowców z 31 krajów stworzyło także zbiór przykładów cyberparkowych obiektów (Pool of Examples). W rozdziale tym prezentujemy wyniki ich analizy, ukierunkowanej na ukazanie tych elementów cyberparków, które mają potencjał edukacyjny. Wcześniej jednak opisaliśmy założenia koncepcji uczenia się w cyberparkach oraz jej teoretyczne tło – ideę inteligentnego miasta.

Description

Sponsor

Keywords

cyberpark, uczenie się, edukacja, TIK, inteligentne miasta, mapy podróży edukacyjnych, cyfrowe ławki, cyfrowe drzewa, cyfrowe stacje, cyfrowe pawilony wodne, interaktywne fontanny, muzyczne schody

Citation

Kruszwicka, A., Duszczak, M., i Klichowski, M. (2020). Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action TU1306. W: E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph i R. Konieczna-Woźniak, Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych (ss. 89-105). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

ISBN

978-83-232-3809-9
978-83-232-3807-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego