Spis treści

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Contents

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Spis treści, Contents

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego