Proces ewolucji regionalizmu w Polsce od oporu do ofensywy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The process of the evolution of regionalism in Poland, from resistance to offensive

Abstract

Autor omówił proces ewolucji regionalizmu w Polsce, osadzając jego pierwociny na progu XIX wieku, a kończąc analizę na transformacji systemowej Polski po 1989 roku. Przedstawiono założenia ideowe i różne formy wyrazu regionalizmu, a także charakterystyczne tendencje, które wywierały wpływ na jego przeobrażenia na przełomie XIX i XX wieku. W tym czasie istota regionalizmu pozostawała jednak niezmienna, a jego założenia, cele i działania są również akceptowane i kontynuowane współcześnie.
The author discusses the process of the evolution of regionalism in Poland, rooting its beginnings in the early 19 th century and concluding his analysis with the political transformation in Poland after 1989. He presents the ideological principles and different manifestations of regionalism, as well as the typical trends influencing the transformations of regionalism at the turn of the 19 th century. The core of regionalism remained unchanged in this period, and its founding principles, objectives and activities are both approved and continued in modern times.

Description

Sponsor

Keywords

regionalizm, formy regionalizmu, ewolucja regionalizmu w Polsce XIX i XX wieku, regionalism, forms of regionalism, evolution of regionalism in Poland in the 19 th and 20 th centuries

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 2, s. 127-150.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego