Ystoire de li Normant Amata z Monte Cassino – granice interpretacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Historii UAM

Title alternative

Abstract

Artykuł stawia problem stosunku XIV-wiecznej "Ystoire de li Normant" do zaginionej, lecz rozpoznawalnej jako podstawa tekstu francuskiego, łacińskiej "Historia Normannorum" spisanej w 2. połowie XI w. przez Amata z Monte Cassino. Podkreśla się, że koniecznym warunkiem określenia tej relacji jest wszechstronna krytyka i interpretacja tekstu francuskiego we właściwym mu kontekście kodeksowym (kolekcja przekładów w rękopisie fr. 688 z Biblioteki Narodowej w Paryżu) i historycznym (kultura andegaweńskiego Królestwa Neapolu). Zarysowany tu program badań został częściowo zrealizowany w rozprawie doktorskiej i późniejszych pracach.

Description

Sponsor

Keywords

Amat z Monte Cassino, Amatus of Montecassino, Paris Bibliothèque nationale de France, Normanowie, Normans (people), Włochy średniowieczne, medieval Italy, rękopisy średniowieczne, manuscript studies, średniowieczne przekłady francuskie, medieval French translations, historiografia średniowieczna, medieval historiography

Citation

II polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła – teoria i praktyka, Gniezno 26-28 września 2007, red. J. Dobosz, J.Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2009, pp. 41-52

ISBN

838940756-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego