Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Biblioteki pełnią różnorodne funkcje we współczesnym otoczeniu społecznym. Uczestniczą w tworzeniu kapitału intelektualnego i społecznego, wpływają na wzrost korzyści ekonomicznych użytkowników i całego społeczeństwa. W artykule omówiono główne podejścia i metody badawcze w zakresie oceny korzyści ekonomicznych płynących z funkcjonowania bibliotek. Skupiono się na metodzie analizy kosztów w stosunku do korzyści (ang. CBA – cost-benefit analysis), metodzie analizy warunkowej (ang. CVM – contigent valuation method), określaniu wartości dodanej dla użytkownika (ang. consumer surplus method) i metodologii oceny stopy wzrostu z inwestycji (ang. ROI – return of investment). Przeanalizowano również różne projekty badań prowadzone na świecie w tym zakresie.
Libraries play different important roles in contemporary society. They contribute to advancement of intellectual and social capital and have a particular impact on economic benefits of their surroundings. This paper gives an overview of the main approaches to library economic impact research. These include: cost effectiveness research, CBA – cost-benefit analysis, CVM – contigent valuation method, consumer surplus method and ROI (Return of Investment). In addition, the author analyses different available research initiatives in this area.

Description

Sponsor

Keywords

badanie jakości bibliotek, library economic impact research, ocena wpływu bibliotek na społeczeństwo, valuation of the library impact on society, analiza korzyści ekonomicznych funkcjonowania bibliotek, library cost-effectiveness analysis, Methods, description of selected research studies

Citation

Biblioteka, 2011, nr 15 (24), s. 217-230.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego