Formes du vivant, formes de littérature

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

W tomie zebrano prace poświęcone związkom między naukami przyrodniczymi oraz literaturą w okresie od końca XVIII wieku po pierwszą połowę wieku XX. Okres ten naznaczony jest żywą, wielowymiarową debatą dotycząca początków, istoty oraz form życia biologicznego. Znajduje ona odzwierciedlenie w tekstach literackich i eseistycznych – ich autorzy nie tylko popularyzują odkrycia i teorie naukowe, ale również wykorzystują je jako model, formułując swe własne wizje społeczne, moralne, historiozoficzne, ekologiczne. Równocześnie refleksja nad życiem dokonywana w ramach rodzącej się ówcześnie biologii przyjmuje postać praktyki dyskursywnej, która okazuje się korzystać niejednokrotnie z tradycji literackich i retorycznych. Autorzy prezentowanych prac analizują różnorakie aspekty tej problematyki w literaturze brazylijskiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej i włoskiej. Tom powstał w ramach realizacji projektu „Formy życia, formy literatury” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Program Rozwoju Humanistyki.

Sponsor

Keywords

retoryka dyskursu naukowego, rhetoric of scientific discourse, wyobrażeniowość dyskursu naukowego, scientific imagination, metafora, metaphor, przyrodoznawstwo, natural history, ewolucja, evolution

Citation

Loba M., Łuczak B., Études réunies par, Formes du vivant, formes de littérature. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 218

ISBN

978-83-232-3498-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego