Optymalizacja i zastosowanie metody ICP-MS jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków w miodzie. Markery autentyczności miodu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-03-03T10:43:37Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The optimization and application of the ICP MS method for simultaneous determination of 15 elements in honey. Markers of honey authenticity

Abstract

W pracy przedstawiono pionierskie badania jednoczesnego oznaczania pierwiastków w próbkach miodów z Polski, przy zastosowaniu opracowanej i zwalidowanej metody ICP-MS z oceną chemometryczną wyników. Na podstawie literatury przedstawionej w części teoretycznej pracy, stwierdzono, że jednym z charakterystycznych wyróżników autentyczności miodu jest zawartość pierwiastków. Zaobserwowano, że w ostatnim piętnastoleciu wzrosło zainteresowanie analizą nieorganicznych składników miodu. W części eksperymentalnej przedstawiono optymalizację i walidację procedury analitycznej jednoczesnego oznaczania pierwiastków takich jak: Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn w miodzie z zastosowaniem techniki ICP-MS, którego trudna matryca stwarza wiele problemów podczas przygotowania próbek. Dokonano badań i przedstawiono wyniki parametrów charakteryzujących procedurę analityczną, określono parametry opisujące wynik pomiaru. Do interpretacji otrzymanych wyników zastosowano metody chemometryczne w celu znalezienia markerów autentyczności badanych odmian miodów.
This study presented simultaneous determination of 15 elements (Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn) in honey from Poland using ICP-MS combined with chemometrical analysis. Based on the papers since last 15 years determination of trace elements seems to be an aspect which is widely used in honey authenticity studies. Next, the study described the optimization and validation of the evaluated method. For extracting valuable information from analytical results, to classify honey and to find markers of the honey authenticity according to mineral content different chemometric methods were applied.

Description

Wydział Chemii: Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków

Sponsor

Keywords

ICP-MS, Miód, Honey, Pierwiastki, Elements, Metody chemometryczne, Chemometric analysis

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego