The Populist Leaders’ Affinity Towards Alternative Media on Facebook in Slovakia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Stosunek słowackich liderów ruchów populistycznych wobec mediów alternatywnych na Facebooku

Abstract

This study explored the personal-ideological affiliation of selected populist leaders to alternative media based on their permanent “liking” on Facebook. It was found that the assumption that populist leaders “like” (both figuratively and literally) alternative media is incorrect. Boris Kollár, Speaker of the Parliament and one of the most active politicians on Facebook, did not use the button “like” at all, while Igor Matovič, then the Prime Minister of Slovakia, selected and “liked” some pages, but he preferred quality mainstream liberal news media. The electoral system’s specifics may help explain why populist politicians play a key role in their movements and why social media are so helpful for them in this process.
W ramach badania przeprowadzono analizę osobisto-ideologiczną przynależności ideowej wybranych populistycznych przywódców do alternatywnych mediów w oparciu o ich trwałe „polubienia” treści na Facebooku. Stwierdzono, że założenie, iż populistyczni przywódcy „lubią” (zarówno w przenośni, jak i dosłownie) alternatywne media, jest błędne. Boris Kollár, przewodniczący parlamentu i jeden z najaktywniejszych polityków na Facebooku, w ogóle nie używał przycisku „lubię to”, podczas gdy Igor Matovič, ówczesny premier Słowacji, wybrał i „polubił” niektóre strony, ale preferował wysokiej jakości liberalne media informacyjne głównego nurtu. Specyfika systemu wyborczego może pomóc wyjaśnić, dlaczego populistyczni politycy odgrywają kluczową rolę w reprezentowanych przez siebie ruchach i dlaczego media społecznościowe są dla nich tak pomocne w tym procesie.

Description

Sponsor

Keywords

Facebook, Button “Like”, alternative media, Slovakia, Matovič, Kollár, populism, Facebook, przycisk „Lubię to”, media alternatywne, Słowacja, Matovič, Kollár, populizm

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2022, s.63-82.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego