Autodefinicja profesji muzealnika w perspektywie partycypacji społecznej. Antropologiczne studium przypadku wybranych muzeów wielkopolskich

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Self-definition of museum professionals in the perspective of social participation. An anthropological case study of selected museums in Greater Poland

Abstract

W prezentowanej pracy zajmuję się kwestią tożsamości muzealników w kontekście partycypacji społecznej. Interesuje mnie rola, jaką pełnią profesjonaliści we współczesnych muzeach, których funkcjonowanie podlega obecnie – szczególnie na przestrzeni ostatnich dekad – znaczącym przemianom. Rozprawa, opierająca się na wywiadach etnograficznych przeprowadzonych z muzealnikami, stanowi antropologiczne studium czterech przypadków wybranych wielkopolskich muzeów. Są to: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Muzeum Okręgowe w Pile, Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach i Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. Praca składa się z wprowadzenia, pięciu rozdziałów, podsumowania oraz bibliografii i aneksu. Celem rozprawy jest ukazanie sposobu postrzegania zawodu muzealnika z wewnętrznej perspektywy oraz przedstawienie problemów tożsamościowych owej specyficznej grupy w kontekście partycypacji społecznej i przemian zachodzących w muzealnictwie.
In this dissertation I discuss the identity of museum professionals in the context of social participation. My thesis investigates the role of professionals (museologists, curators and others) in the modern museum. It is also an attempt to examine the meaning of changes taking place in museology and the social function of museums. In my work I argue whether participation has become an important element in the functioning of museums. My dissertation is an anthropological case study of four institutions (museums located in Kalisz, Piła, Szamotuły and Sieraków) based on ethnographic interviews with museum professionals. The thesis contains five chapters, an introduction, conclusion, a bibliography and an annex.

Description

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Sponsor

Keywords

muzeologia, muzealnicy, muzeum, partycypacja społeczna, museology, museum professionals, museum, social participation

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego